Er zijn meerdere redenen waarom een hond uit Spanje adopteren écht verschil maakt en geen bedreiging is voor andere honden in Nederland. Op de website www.dierennood.nl staan onderstaande redenen en ProZUS heeft deze hieronder vermeld: 


2. Nemen buitenlandse honden vaak ziektes mee?

Nee, dat is bij dieren die via betrouwbare stichtingen worden gehaald, zeker niet het geval. Zij zorgen ervoor dat de hond vóór vertrek alle verplichte vaccinaties krijgt en wordt gechipt. Zo'n dier krijgt dan een (Europees) Dierenpaspoort mee. Vaak wordt zelfs ook nog een (kostbare)proeftest gedaan om het dier te testen op bepaalde ziektes. Bovendien wordt hij of zij voor vertrek meestal nog gesteriliseerd of gecastreerd. Of deze zorgvuldige behandeling ook door alle hondenfokkers wordt gevolgd, kunnen wij niet beoordelen.

 

 

3. Zorgen buitenlandse honden niet voor nieuwe ziektes?

Nee, ook dat is niet bewezen. De KNMvD (Kon. Ned. Maatschappij voor Diergeneeskunde) en het LICG (Landelijk InformatieCentrum voor Gezelschapsdieren) stellen dat buitenlandse honden verantwoordelijk zouden zijn voor diverse 'nieuwe' ziektes. Er wordt gesproken over rabiës en tekenziektes, zoals ehrlichiose en babesiose.

Rabiës oftewel hondsdolheid is zelfs nog nooit bij honden in ons land voorgekomen. Bovendien moeten alle geïmporteerde honden tegen rabiës gevaccineerd zijn. Maar ook bij de tekenziektes is niet aangetoond dat deze veroorzaakt worden door buitenlandse honden. De klimaatsverandering lijkt hier een betere verklaring voor te zijn. Bovendien vindt er dikwijls in het buitenland bloedonderzoek plaats, om behalve op bovengenoemde ziektes ook op Leishmaniose te testen.

Trekvogels en vee in transporten in de bio-industrie, lijken overigens eerder de dragers te kunnen zijn van bijv. de reticulusteken, die babesiose kunnen veroorzaken.

Tenslotte merken wij nog op, dat deze bovengenoemde tekenziektes op zich niet besmettelijk lijken te zijn naar andere dieren en eveneens niet naar mensen.

4. Zijn buitenlandse honden vaak sociaal gestoord?

Nee, dat is zeker niet waar. Integendeel, honden die via het circuit van betrouwbare stichtingen naar ons land worden gehaald, worden meestal als meer sociaal ervaren, dan honden van bijv. fokkers. Immers, honden die al een tijd in een dichtbevolkt asiel in het buitenland hebben gezeten, hebben meestal 'geleerd' om zich sociaal op te stellen.

Ook zou het goed kunnen zijn, dat zij in ons land het grote verschil ervaren, met de plek waar zij eerst zaten en daar hun nieuwe adoptieouder(s) dankbaar voor zijn.

Bovendien werken veel stichtingen met gastouders, waar een buitenlandse hond eerst rustig kan wennen en beoordeeld wordt op zijn sociaal gedrag naar bijv. (kleine) kinderen en andere dieren.

5. Zijn er niet genoeg honden in ons land?

Dat is relatief. In 2008 bevonden zich in ons land ca. 2 miljoen honden. Dat betekent dat er maandelijks door vele duizenden mensen bewust naar een hond wordt gezocht.

Alleen al op Marktplaats staan gemiddeld zo'n 6.000 honden. Er is dus een enorme vraag en een enorm aanbod. Is het dan zo erg als er door een aantal stichtingen op een verantwoorde manier enkele tientallen honden per maand naar Nederland worden gehaald?