ProZUS laat alle geselecteerde honden in Spanje testen op alle Mediterrane ziektes. Dit wil zeggen géén snaptest, maar een laboratoriumtest waarbij het algehele bloedbeeld inzichtelijk wordt gemaakt, maar ook Leishmania, Erhlichiose, Babesiose, Filaria.

De laboratoriumuitslagen worden bij adoptie meegegeven.

STANDPUNTEN VAN ProZUS OP MEDISCH GEBIED

ProZUS is zich goed bewust van de gevaren die gepaard kunnen gaan met het naar Nederland halen van Spaanse honden. Spanje is een Mediterraan land, met een ander klimaat en andere dierlijke landgenoten. Dit brengt nu eenmaal andere, of in andere mate, ziektes met zich mee. Aangezien ProZUS garant wil staan voor gezonde en geteste dieren, zorgt ProZUS ervoor dat de mensen die een hond van ProZUS adopteren zeker kunnen zijn dat de honden, voordat zij mee mogen maar Nederland, onderzocht en getest zijn. ProZUS waardeert de keuze van mensen om een hond in het buitenland een gouden mandje hier te geven en wil daarom niet dat de mensen meer krijgen dan waar zij om gevraagd hebben: een zieke hond en hoge medische dierenartskosten. Zoals ook al elders op de site is aangegeven zorgt ProZUS dat alle honden, naast de jaarlijkse coctail-inenting met Rabies-inenting, 2 keer behandeld zijn met Stronghold (tegen vlooien, parasieten en wormen, een zeer sterk medisch middel), met een Strongholdspray zijn behandeld en 2 keer een wormenkuur hebben gehad. 

Bovenstaande handelingen worden door ProZUS in een zogeheten CHECKLIST genoteerd, zodat de adoptant precies op de hoogte is wat gegeven is en wanneer en wat de nodige acties zijn. Zodoende ontstaan er geen twijfels over gegeven medicijnen. Aangezien ongeveer 80% van de honden na aankomst in Nederland in een van de goed geselecteerde gastgezinnen van ProZUS komen om even lekker bij te komen, is deze (korte) periode uitermate geschikt om te bekijken of zij in Spanje toevallig nog geinfecteerd zijn geraakt met de bacterie Erlichiose of Babesiose. In onderstaande tabs staat per onderdeel aangegeven wat bovenstaande inhoud, zodat de adoptanten goed op de hoogte zijn van de zorg die ProZUS uitvoert.

ProZUS adviseert altijd zelf ook contact op te nemen met de eigen dierenarts bij vragen, twijfels of vermoedens!

Veel kan door goede kennis en zorg door ProZUS worden ondervangen. Echter, uit de bloedtest kan blijken dat de hond geen Leishmaniose heeft, maar dat wil niet zeggen dat de hond niet is geïnfecteerd en dat dit wellicht ooit in de toekomst actief in het lichaam wordt. Dat is het vervelende. Dan is het nu in het lichaam ''slapende'', dus niet zichtbaar, ook niet voor de test. Alsmede kunnen pups ook niet worden getest. Onder het jaar is een bloedtest niet mogelijk. Zo'n test zegt namelijk niets.

De meidische wereld is gelukkig wel al zover dat medicijnen aanwezig zijn om de Leishmaniose aan te pakken, weer slapende te maken en de hond een goed leven te kunnen geven. Echter weggaan zal het, op dit moment, nog niet.

ProZUS adviseert om u op verschillende websites te kijken als u meer vragen heeft over de Mediterrane ziektes of contact met ProZUS op te nemen..

 

LEISHMANIOSE

Wat is Leishmaniose?

Leishmaniose is een tropische ziekte die door eencelligen wordt veroorzaakt. Om zich te kunnen verspreiden hebben ze een tussengastheer nodig, het zogenaamde zandvliegje (Phlebotomen). Op basis van syptomen, lichamelijk- en bloedonderzoek kan een hond verdacht worden van Leishmaniose. Alle honden die naar Nederland komen via ProZUS worden in Spanje door de dierenarts middels een lichamelijk onderzoek en een bloedtest onderzocht. Pas na een uitslag waaruit blijkt dat de hond naar alle waarschijnlijkheid niet geinfecteerd is, mag de hond mee naar Nederland. Bij pups is het lastig om te testen op Leishmaniose. Met het bloedonderzoek wordt de 'titer' bepaald. De titer is een bepaling van de hoeveelheid antistoffen tegen Leishmaniose in het bloed. Bij pups is die 'titer' waarde gewoon nog niet stabiel, waardoor de uitslag nietszeggend is. In het asiel waar ProZUS zijn honden vandaan haalt, zijn in de afgelopen 15 jaar maar 7 Leishmaniose gevallen geweest. Dit vanwege de ligging van het asiel (droog (geen waterrijk gebied), koud (uitlopers van de Pyreneeen), geen rotsspleten en geen andere honden met Leishmaniose in de buurt waardoor dit middels gevechten bijvoorbeeld niet overgedragen kan worden. De uitslag is in zoverre helemaal dekkend, dat als honden net geinfecteerd zijn met het Leishmania-virus als de bloedtest wordt afgenomen, dit in het bloed nog niet tot uitdrukking komt. De kans hierop is zeer gering.

Leishmaniose kan in principe overal opgelopen worden waar zandvliegjes leven die besmet zijn met Leishmania. Denk hierbij aan: Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Griekenland en Turkije. Sinds kort is bekend dat ook in Zuid Duitsland en Zuid België zandvliegjes leven. Honden die het virus bij zich dragen zullen hun hele leven drager blijven, ook na behandeling. Ongeveer éénderde van de dragers wordt daadwerkelijk ziek. Door de lange incubatietijd (er zijn verhalen bekend van 6 jaar of langer) zal niet altijd het verband gelegd worden tussen de herkomst van de hond en Leishmaniose.

Wat kunnen de symptomen zijn?

De symptomen zijn divers en niet altijd specifiek voor deze ziekte; zichtbaar voor ons zijn bijvoorbeeld vermagering, haaruitval, huidschilfers, kale oorranden, zweren op of in de neus, sterke en afwijkende nagelgroei, bindvliesontsteking, moeheid en gewrichtspijnen (kreupel lopen). Buiten ons waarnemingsvermogen gebeurt meer. Door de Leishmania worden de inwendige organen aangetast: hart, lever, nieren, beenmerg, milt, etc. Niet alle symptomen hoeven tegelijk aanwezig te zijn. Soms zijn de zichtbare symptomen heel subtiel en kan alleen bloedonderzoek (of beenmergonderzoek) duidelijkheid verschaffen.

 LET OP: mocht uw hond verdacht zijn van Leishmaniose of is er al bekend dat de hond Leishmaniose heeft, laat dan altijd ook uw hond op Ehrlichiose testen als dat nog niet gedaan is. Ehrlichiose en Leishmaniose kunnen dezelfde symptomen hebben.

 Wat is de behandeling?

Honden met Leishmaniose kunnen behandeld worden. Er zijn diverse middelen. In Nederland wordt hoofdzakelijk behandeld met het humane geneesmiddel Allopurinol. Dit middel voorkomt de vermeerdering van de Leishmaniose in het lichaam van de hond. De rest moet het lichaam van de hond echter zelf doen: afhankelijk van de orgaanschade die er al is en de kracht van het immuunsysteem zal een behandeling aanslaan (of niet). Echter, zoals hierboven al vermeld gaat de ontwikkeling in de medicatie en behandeling op dit gebied zo snel dat dit goed op internet te volgen is.  

 Zijn er risicogroepen?

Leishmaniose kan alle zoogdieren treffen, dus ook de mens. Het immuunsysteem van kinderen onder de 5 jaar is nog niet opgewassen tegen deze aandoening. Ook volwassenen waarbij het immuunsysteem niet goed functioneert of zwaar overbelast is, zoals bij AIDS-patiënten kunnen ziek worden als zij Leishmania bij zich dragen. De symptomen die zij ontwikkelen zijn vergelijkbaar met TBC. Mensen kunnen echter genezen van deze ziekte.

De overdracht van een hond die besmet is met Leishmaniose naar een mens is nog nooit bewezen! Theoretisch is de overdracht wel mogelijk!

 Honden met Leishmaniose kunnen trouwens gewoon lekker oud worden! 

 

 EHRLICHIOSE

Wat is Ehrlichiose?

Ehrlichiose wordt eveneens babesiose door teken verspreid en de twee ziektes komen dan ook geregeld in combinatie voor. Ehrlichia canis is een bacterieachtig organisme dat de witte bloedlichaampjes infecteert.

 

Wat zijn de symptomen?

Ehrlichiose is een sluipende ziekte. De eerste symptomen volgen 5 tot 20 dagen na de besmetting: koorts, rillingen, gebrek aan eetlust neerslachtigheid en bloedarmoede. De ziekte kan ook met andere verschijnselen gepaard gaan: gezwollen lymfeklieren, pijnlijke spieren en gewrichten, bloed in de urine, bloedingen in de neus en elders en oogproblemen.

Wat is de behandeling?

Ehrlichiose moet worden vastgesteld met bloedonderzoek. Verhoogde activiteit van de lever, een laag aantal witte bloedcellen en een laag aantal bloedplaatjes zijn aanwezig. Ehrlichiose is weliswaar ernstig, maar is met antibiotica goed te behandelen. Meestal moet de hond worden opgenomen. De meeste honden herstellen goed wanneer de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. In het asiel in Spanje zijn er renovaties aan de gang om alle kennels zo aan te passen dat de hygiene beter te waarborgen is waardoor teken minder kans hebben om te schuilen en te overleven. Hierdoor wordt de kans dat honden teken hebben, verkleind. Toch, rekening houdende met het klimaat en de leefomstandigheden van de hond, is de kans dat honden teken hebben, aanwezig. Zoals ook het geval is bij Nederlandse honden die door de bossen rennen.

Hier wordt de hond bij ProZUS op getest. De uitslagen van deze test wordt aan de adoptant overhandigd.

 

HARTWORM

Wat is hartworm?

Hartworm wordt overgebracht door besmette muggen. Deze ziekte komt in landen rond de Middellandse Zee voor. Als de hond wordt gestoken door een besmette muskiet kan de hond besmet worden met larven die uiteindelijk kunnen uitgroeien tot wormen van 30 cm lang. Ze kunnen zich nestelen in het hart en de longslagaders.  

Het dier wordt op termijn ernstig ziek en soms is de afloop dodelijk. Hartworm komt in verhouding niet vaak voor. De symptomen van een hond met hartworm is een zeer vermoeide hond. Hier wordt de hond bij ProZUS op getest. De uitslagen van deze test wordt aan de adoptant overhandigd.